วัดไม้งามหลวง

วัดไม้งามหลวง

วัดไม้งามหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไม้งามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 5 บ้านไม้งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนประชาชน ทิศใต้ติดต่อกับทางเดิน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสายไม้งาม – ตลาด และมีธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน
 
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500 หอสวดมนต์กว้าง 2ๆ เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ. 2473 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นที่สักการะ
 
วัดไม้งามหลวง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2310 ชาวบ้านนิยมเรียก “วัดใต้” ประชาชนชาวบ้านไม้งามร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีต้นโพธิ์ใหญ่แผ่ก้านสาขาสวยงามอยู่ที่หน้าวัด จึงเรียกกันว่าบ้านไม้งาม ต่อมาก็เรียกเป็นนามวัด วัดนี้นับเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกในท้องที่ตำบลไม้งามทีเดียว มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา 4 รูป
วัดไม้งามหลวง Map วัดไม้งามหลวง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดไม้งามหลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)