แม่น้ำเมย

แม่น้ำเมย

แม่น้ำเมย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

แม่น้ำเมย พม่าเรียกว่าแม่น้ำต่องยิน ตั้งอยู่ชายแดนไทยพม่าเป็นแม่น้ำสายไม่ใหญ่มาก ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือของประเทศไทยเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าที่อำเภอแม่สอด มีความยาวประมาณ 327 กิโลเมตร
 
แม่น้ำเมย มีต้นกำเนินจากบ้านมอเกอ ต.พบพระ อำเภอพบพระ ไหลผ่าน อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากไปจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวินประเทศพม่า
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำเมย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)