อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 น.
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ และตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ตาว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด มีพื้นที่ 534,375 ไร่
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน พื้นที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,765 เมตร สภาพทั่วไปส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเขาสน และทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งเป็นดอกไม้ป่าตามธรรมชาติ ลักษณะของดอกใหญ่สีส้มสด ออกดอกระหว่างเดือนกรกฏาคม-ตุลาคมของทุกปีบริเวณที่ทำการอุทยานฯ สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่
 
น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกับแหล่งน้ำซับบนเขา แล้วไหลลงสู่เบื่องล่างเป็นชั้นน้ำตกเล็ก ๆ นับรวมได้ถึง 97 ชั้น มีน้ำตลอดปี ช่วงที่สวยงามคือฤดูฝน การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง เลี้ยวซ้ายกิโลเมตรที่ 37 เข้าไปอีกประมาณ 700 เมตร
 
บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิของน้ำวัดได้ 60 องศาเซลเซียส ปัจจุบันอำเภอพบพระได้จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและศาลาพักผ่อนไว้ที่บริเวณบ่อน้ำร้อน นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1206 สายพบพระ-บ้านช่องแคบ แยกขวามือก่อนถึงอำเภอพบพระไปหมู่บ้านห้วยน้ำนัก
 
จุดชมวิวดอยเกี๊ยะ ตั้งอยู่ในเขตป่าแม่สอด หมู่ 4 ตำบลพบพระ เป็นจุดสูงสุดชายแดนไทย-สหภาพพม่า สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 512 เมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าของพม่าได้ บางส่วนเป็นสันเขา มีอากาศเย็นสบาย ในฤดูหนาวมีทะเลหมอกเหนือแม่น้ำเมย ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย - สหภาพพม่า
 
น้ำตกป่าหวาย ไปตามทางหลวงหมายเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 43 แยกซ้ายมือไปตามถนนเข้าหมู่บ้านประมาณ 20 กิโลเมตร เส้นทางคดเคี้ยว การเข้าชมน้ำตกต้องเดินจากชั้นล่างของน้ำตก ฝ่ากระแสน้ำขึ้นไปเพื่อชมน้ำตกชั้นบน
 
จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 30 เมตร จะพบปล่องภูเขากว้างประมาณ 10 เมตร ลึกลงไปใต้ดินยังไม่มีการสำรวจความลึก มีน้ำไหลลงสู่ปล่องแล้วหายไปในบริเวณใต้ภูเขา น้ำตกป่าหวายเกิดจากลำห้วยป่าหวายมีน้ำตลอดปี บริเวณโดยรอบมีไม้หวายเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตก การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1090 สายพบพระ-อุ้มผาง เลี้ยวซ้ายก่อนถึงกิโลเมตรที่ 42 เข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตร
 
สถานที่พัก อุทยานฯ มีบ้านพักบริการ จำนวน 2 หลัง และลานกางเต็นท์พักแรมแต่ต้องนำอุปกรณ์มาเอง ติดต่อรายละเอียดได้ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพาเจริญ กิโลเมตรที่ 37 หมู่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 โทร. 08 9839 5848 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 0 2562 0760-2
 
การเดินทาง อุทยานฯ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 37 มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 700 เมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ
Website Website: www.dnp.go.th
Tel Tel: 025620760-2
Mobile Mobile: 0898395848
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ Map อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)