ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก หรือสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย สูงจากระดับทะเล 900 เมตร เป็นสถานที่ทดลองวิจัยเมล็ดพันธุ์ ชา กาแฟอาราบิกา ผลไม้ ผักต่าง ๆ และดอกไม้เมืองหนาว
 
ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ดอกบัวตองบนเทือกเขา บริเวณที่ตั้งสถานีฯ จะออกดอกบานสะพรั่งสวยงามมาก บ้านรับรองของศูนย์ฯ มี 8 หลัง พร้อมสถานที่กางเต็นท์ สอบถามโทร. 0 5551 2131 โทรสาร 0 5551 4034 ราคา 200 บาท/คน/คืน ค่าเช่าเต็นท์หลังละ 400 บาท ค่าสถานที่กางเต็นท์ 150 บาท/คน/คืน
Tel Tel: 055512131
Fax Fax: 055514034
Educational Places Category: Educational Places
Tag Tag: ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยผลิตตาก
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)