ประเพณีเสนเฮือน

ประเพณีเสนเฮือน

ประเพณีเสนเฮือน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ratchaburi attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา เดือนสี่ เดือนหก และเดือนสิบสอง
 
ความสำคัญ พิธีเสนเฮือน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มคนในสังคม ญาติพี่น้องที่อยู่ห่างกันได้พบกันเป็นประจำ มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันอาหารในลักษณะผลัดกันเลี้ยงซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมและเกิดความสามัคคีระหว่างญาติพี่น้องสายเดียวกัน และคนในชุมชน
 
พิธีกรรม การเสนผีเฮือนจะเตรียมการระยะย่างข้ามปี เพราะจะต้องเตรียมลูกหมูตัวผู้เลี้ยงดูอย่างดีให้หมูโตเต็มที่พอที่จะเลี้ยงผีและเลี้ยงแขกได้ เจ้าภาพจะปรึกษาหมอเสนเพื่อกำหนดวันทำพิธี ซึ่งถือว่าเป็นมงคล วิธีการหาวันมงคลคือ เริ่มต้นนับจากวันที่ดีที่สุดของตระกูลนับไป 10 วัน หรือ 10 มื้อ ถือวันนั้นเป็นวันดีแต่ต้องไม่ไปตรงกับวันเผาผีของบรรพบุรุษเพราะถือเป็นวันอัปมงคล
 
การประกอบพิธีกรรม จะเริ่มตั้งแต่ประมาณตี 3 (เวลา 03.00 น) ทำพิธีฆ่าหมูตัวที่เลี้ยงไว้ ทำความสะอาดเรียบร้อยนำขึ้นไปวางไว้ในห้องผี หลังจากบอกกล่าวผีเฮือนว่าได้นำหมูมาให้กิน แล้วชำแหละเนื้อออกเป็นชิ้นเพื่อจัดลงบนปานเผือนซึ่งเป็นภาชนะจักสานขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกระจาดสำหรับใส่เครื่องเซ่น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหมูดิบติดกระดูก 7 ชิ้น ซี่โครงหมู 7 ซี่ ไส้หมูสุกขดรอบปานเผือน เอาใบตองปิดไว้ชั้นหนึ่ง ชั้นบนวางจุ๊บหมู (ยำหมูกับปลีกล้วย) กองไว้ตรงกลาง เนื้อหมูต้มสุก 7 ชิ้น ปลาย่างใส่เครื่องแกง ห่อข้าวเหนียว 7 ห่อ เหล้า 1 ขวด มันเทศและเผือกอย่างละ 7 หัว กล้วย อ้อย ผลไม้อื่น ๆ ที่มีอย่างละ 7 ผล ตะเกียบ 7 คู่ วางไว้รอบ ๆ ปานเผือน
 
นอกนั้นมีพานหมากพลู น้ำต้มหมู 1 ถ้วย น้ำธรรมดา 1 ถ้วย พร้อมไม้เจี๋ย (ไม้ทำความสะอาดฟัน) เนื้อหมูที่เหลือนำไปปรุงเป็นอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยลาวเวียง ลาวพวน และชาวจีนที่อาศัยในหมู่บ้านใกล้เคียง ที่นับถือชอบพอกันเจ้าภาพมาร่วมงานแต่ไม่เข้าร่วมพิธี ผู้มาร่วมงานจะนำเหล้าโรงมาช่วย 1 ขวด ให้เจ้าภาพนำมาเลี้ยงแขกในงาน ถ้าเหลือก็จะนำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
 
ประเพณีเสนเฮือน หรือประเพณีเซ่นผีเรือนของลาวโซ่งจัดขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งเชื่อว่า บรรพบุรุษของตนที่ตายไปจะได้ไม่อดอยากเป็นอยู่สุขสบาย มีผลให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายด้วย ลาวโซ่งทุกคนจึงต้องทำพิธีเสนผีเฮือนเป็นประจำปีละครั้ง หรือ 2-3 ครั้ง เพราะเชื่อว่าถ้าผีบรรพบุรุษอดอยากจะก่อกวนสมาชิกในครัวเรือน
 
รวมทั้งสัตว์เลี้ยงจะเดือดร้อน ไม่มีความสุข เจ็บไข้ได้ป่วย เกิดอัปมงคลแก่ครอบครัว ที่สำคัญจะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักบรรพบุรุษที่เคยเลี้ยงดูมา ลาวโซ่งจะไม่ทำพิธีเสนผีเฮือนในเดือน 9 เดือน 10 เพราะเชื่อว่าเดือนเก้าเดือนสิบผีเฮือนต้องไปเฝ้าแถน การเสนผีจะไม่ปรากฏผลใด ๆ จึงนิยม เสนเฮือนเดือน 4 6 และ 12 เพราะเป็นเดือนที่ว่าง ข้าวปลา อาหารสมบูรณ์
Tag Tag: ประเพณีเสนเฮือน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(17/398)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)

Spas and Wellness Spas and Wellness

Spas and Wellness Spas and Wellness(1)