มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.3/5 (9 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Mai attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน) เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักศึกษา จึงได้ขยายพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างมหาวิทาลัย ฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวนขึ้น) บนพื้นที่ 104 ไร่ บริเวณถนนวงแหวนรอบ 2 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
ภายในประกอบด้วย อาคารเรียน สนามกีฬา และหอพัก เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยส่วนขยายนี้ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนแล้ว ตั้งแต่ปี 2550 โดยนักศึกษาฟาร์อีสเทอร์นทุกคณะจะได้ใช้พื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ในการเรียนและทำกิจกรรมตลอดหลักสูตร
Website Website: www.feu.ac.th
Tel Tel: 053333777
Fax Fax: 053333775
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน) Map มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน) Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
Last Update Last Update: 7 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(6)

https://www.lovethailand.org/Muang Chiang Mai(4)

https://www.lovethailand.org/Hang Dong(2)