ที่เที่ยวในอำเภอทัพทัน ที่เที่ยวในอำเภอทัพทัน(11)
ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง
ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง ตลาดนัดวัว-ควาย หนองหญ้าปล้อง
วัดทัพทัน
วัดทัพทัน วัดทัพทัน
เขาปฐวี
เขาปฐวี เขาปฐวี
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
วัดเขาโคกโค
วัดเขาโคกโค วัดเขาโคกโค
วัดดอนหวาย
วัดดอนหวาย วัดดอนหวาย
วัดหนองกระดี่นอก
วัดหนองกระดี่นอก วัดหนองกระดี่นอก
วัดหนองขุย
วัดหนองขุย วัดหนองขุย

1 / 2 lovethailand