ที่เที่ยวในอำเภอเวียงแหง ที่เที่ยวในอำเภอเวียงแหง(21)
พระบรมธาตุแสนไห
พระบรมธาตุแสนไห พระบรมธาตุแสนไห
วัดฟ้าเวียงอินทร์
วัดฟ้าเวียงอินทร์ วัดฟ้าเวียงอินทร์
ถ้ำโบราณ
ถ้ำโบราณ ถ้ำโบราณ
ไร่ช้างขาว
ไร่ช้างขาว ไร่ช้างขาว
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ
น้ำตกแม่หาด
น้ำตกแม่หาด น้ำตกแม่หาด
น้ำตกแม่ลาด
น้ำตกแม่ลาด น้ำตกแม่ลาด
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม
โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ  บ้านแปกแซม โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม

1 / 3 lovethailand