กรุงเทพมหานคร(882)

พระนครศรีอยุธยา(225)

กาญจนบุรี(686)

เพชรบุรี(340)

ฉะเชิงเทรา(369)

อ่างทอง(254)

ประจวบคีรีขันธ์(305)

ราชบุรี(464)

ชัยนาท(97)

ลพบุรี(86)

นครนายก(73)

นครปฐม(158)

นนทบุรี(98)

ปทุมธานี(89)

สมุทรปราการ(70)

สมุทรสาคร(75)

สมุทรสงคราม(64)

สระบุรี(66)

สิงห์บุรี(76)

สุพรรณบุรี(93)