กรุงเทพมหานคร(793)

พระนครศรีอยุธยา(224)

กาญจนบุรี(683)

เพชรบุรี(340)

ฉะเชิงเทรา(367)

อ่างทอง(254)

ประจวบคีรีขันธ์(305)

ราชบุรี(463)

ชัยนาท(97)

ลพบุรี(82)

นครนายก(72)

นครปฐม(157)

นนทบุรี(98)

ปทุมธานี(86)

สมุทรปราการ(70)

สมุทรสาคร(75)

สมุทรสงคราม(64)

สระบุรี(66)

สิงห์บุรี(76)

สุพรรณบุรี(92)