กรุงเทพมหานคร(780)

พระนครศรีอยุธยา(224)

กาญจนบุรี(682)

เพชรบุรี(339)

ฉะเชิงเทรา(367)

อ่างทอง(253)

ประจวบคีรีขันธ์(305)

ราชบุรี(461)

ชัยนาท(97)

ลพบุรี(81)

นครนายก(72)

นครปฐม(153)

นนทบุรี(98)

ปทุมธานี(86)

สมุทรปราการ(70)

สมุทรสาคร(75)

สมุทรสงคราม(64)

สระบุรี(66)

สิงห์บุรี(76)

สุพรรณบุรี(90)