https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนคร

No.1/52กรมการรักษาดินแดน
กรมการรักษาดินแดน
กรมการรักษาดินแดน กรมการรักษาดินแดน กรมการรักษาดินแดน
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.2/52พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.3/52พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์
อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม

No.4/52พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ
อ.พระนคร ต.บ้านพรานถม

No.5/52พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา

No.6/52พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.7/52พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.8/52พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.9/52มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.10/52ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอดุสิต

No.11/52พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ช้างต้น
อ.ดุสิต ต.ดุสิต

No.12/52พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
อ.ดุสิต ต.ดุสิต

No.13/52พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
อ.ดุสิต ต.ดุสิต

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองเตย

No.14/52พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
อ.คลองเตย ต.พระโขนง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจตุจักร

No.15/52พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.16/52พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
พิพิธภัณฑ์อัยการไทย พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.17/52พิพิธภัณฑ์เด็ก
พิพิธภัณฑ์เด็ก
พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์เด็ก
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.18/52หอเกียรติภูมิรถไฟ
หอเกียรติภูมิรถไฟ
หอเกียรติภูมิรถไฟ หอเกียรติภูมิรถไฟ
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอนเมือง

No.19/52พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
อ.ดอนเมือง ต.สีกัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางกอกน้อย

No.20/52พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี
อ.บางกอกน้อย ต.ศิริราช