https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/5

กระรอกบิน ฟลายอิง สควอเรียลส

กระรอกบิน ฟลายอิง สควอเรียลส กระรอกบิน ฟลายอิง สควอเรียลส
    อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แจ่ม

No.2/5

ล่องแพน้ำแจ่ม

ล่องแพน้ำแจ่ม ล่องแพน้ำแจ่ม
    อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.3/5

ล่องเรือยางแม่น้ำแม่แตง

ล่องเรือยางแม่น้ำแม่แตง ล่องเรือยางแม่น้ำแม่แตง
    อ.แม่แตง ต.สันมหาพน

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่วาง

No.4/5

ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง

ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่วาง
    อ.แม่วาง ต.บ้านกาด

No.5/5

นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน

นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน นั่งช้างชมธรรมชาติแม่วิน
    อ.แม่วาง ต.บ้านกาด