https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองยะลา

No.1/3สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย)
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

No.2/3สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก) สวนสาธารณะสนามช้างเผือก (สนามโรงพิธีช้างเผือก)
อ.เมืองยะลา ต.สะเตง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเบตง

No.3/3สวนสุดสยาม (สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตง)
สวนสุดสยาม (สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตง)
สวนสุดสยาม (สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตง) สวนสุดสยาม (สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตง)
อ.เบตง ต.เบตง