https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองตรัง

No.1/12เกาะเชือก-เกาะแหวน
เกาะเชือก-เกาะแหวน
เกาะเชือก-เกาะแหวน เกาะเชือก-เกาะแหวน
อ.เมืองตรัง ต.ทับเที่ยง

No.2/12เกาะไหง
เกาะไหง
เกาะไหง เกาะไหงเกาะไหง
อ.เมืองตรัง ต.ทับเที่ยง

https://www.lovethailand.org/อำเภอกันตัง

No.3/12เกาะกระดาน
เกาะกระดาน
เกาะกระดาน เกาะกระดาน
อ.กันตัง ต.กันตัง

No.4/12เกาะมุก-ถ้ำมรกต
เกาะมุก-ถ้ำมรกต
เกาะมุก-ถ้ำมรกต เกาะมุก-ถ้ำมรกต
อ.กันตัง ต.กันตัง

No.5/12เกาะลิบง
เกาะลิบง
เกาะลิบง เกาะลิบง
อ.กันตัง ต.กันตัง

No.6/12เกาะรอก
เกาะรอก
เกาะรอก เกาะรอกเกาะรอก
อ.กันตัง ต.กันตัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปะเหลียน

No.7/12เกาะสุกร
เกาะสุกร
เกาะสุกร เกาะสุกร
อ.ปะเหลียน ต.ท่าข้าม

No.8/12เกาะสะระบัน
เกาะสะระบัน
เกาะสะระบัน เกาะสะระบัน
อ.ปะเหลียน ต.ท่าข้าม

No.9/12เกาะเหลาตรง
เกาะเหลาตรง
เกาะเหลาตรง เกาะเหลาตรง
อ.ปะเหลียน ต.ท่าข้าม

No.10/12เกาะเหลาเหลียง
เกาะเหลาเหลียง
เกาะเหลาเหลียง เกาะเหลาเหลียง
อ.ปะเหลียน ต.ท่าข้าม

No.11/12เกาะตะเกียง
เกาะตะเกียง
เกาะตะเกียง เกาะตะเกียง
อ.ปะเหลียน ต.ท่าข้าม

https://www.lovethailand.org/อำเภอสิเกา

No.12/12เกาะม้า
เกาะม้า
เกาะม้า เกาะม้า
อ.สิเกา ต.บ่อหิน