https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองภูเก็ต

No.1/15วัดละหารไร่
วัดละหารไร่
วัดละหารไร่ วัดละหารไร่
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.2/15วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)
วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)
วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม)
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.3/15วัดพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี)
วัดพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี)
วัดพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) วัดพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี)
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.4/15วัดเกาะสิเหร่
วัดเกาะสิเหร่
วัดเกาะสิเหร่ วัดเกาะสิเหร่
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.5/15วัดหลวงปู่สุภา (วัดสีลสุภาราม)
วัดหลวงปู่สุภา (วัดสีลสุภาราม)
วัดหลวงปู่สุภา (วัดสีลสุภาราม) วัดหลวงปู่สุภา (วัดสีลสุภาราม)
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.6/15วัดสะปำธรรมาราม
วัดสะปำธรรมาราม
วัดสะปำธรรมาราม วัดสะปำธรรมาราม
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.7/15วัดพระทอง (วัดพระผุด)
วัดพระทอง (วัดพระผุด)
วัดพระทอง (วัดพระผุด) วัดพระทอง (วัดพระผุด)
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.8/15วัดในยาง (วัดมงคลวราราม)
วัดในยาง (วัดมงคลวราราม)
วัดในยาง (วัดมงคลวราราม) วัดในยาง (วัดมงคลวราราม)
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.9/15วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง
วัดพระนางสร้าง วัดพระนางสร้าง
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.10/15วัดท่าเรือ
วัดท่าเรือ
วัดท่าเรือ วัดท่าเรือ
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.11/15วัดศรีสุนทร (ลิพอน)
วัดศรีสุนทร (ลิพอน)
วัดศรีสุนทร (ลิพอน) วัดศรีสุนทร (ลิพอน)
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.12/15วัดเทพวนาราม
วัดเทพวนาราม
วัดเทพวนาราม วัดเทพวนาราม
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.13/15วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)
วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)
วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก) วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.14/15วัดเชิงทะเล
วัดเชิงทะเล
วัดเชิงทะเล วัดเชิงทะเล
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.15/15วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดม่วงโกมารภัจจ์
วัดม่วงโกมารภัจจ์ วัดม่วงโกมารภัจจ์
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี