https://www.lovethailand.org/อำเภอกะทู้

No.1/2ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี ภูเก็ตแฟนตาซี
อ.กะทู้ ต.กะทู้

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.2/2สวนสนุกทางน้ำ สแปลช จังเกิ้ล
สวนสนุกทางน้ำ สแปลช จังเกิ้ล
สวนสนุกทางน้ำ สแปลช จังเกิ้ล สวนสนุกทางน้ำ สแปลช จังเกิ้ล
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี