https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองภูเก็ต

No.1/2สวนสาธารณะหนองหาน
สวนสาธารณะหนองหาน
สวนสาธารณะหนองหาน สวนสาธารณะหนองหาน
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.2/2ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตภูเก็ต
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตภูเก็ต
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตภูเก็ต ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตภูเก็ต
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี