https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองภูเก็ต

No.1/7ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม
ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม
ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.2/7ฟาร์มชนะเจริญ
ฟาร์มชนะเจริญ
ฟาร์มชนะเจริญ ฟาร์มชนะเจริญ
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.3/7น้ำพุดนตรี
น้ำพุดนตรี
น้ำพุดนตรี น้ำพุดนตรี
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.4/7สวนสาธารณะสวนหลวงร.9
สวนสาธารณะสวนหลวงร.9
สวนสาธารณะสวนหลวงร.9 สวนสาธารณะสวนหลวงร.9
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.5/7สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.6/7สวนสาธารณะเขารัง
สวนสาธารณะเขารัง
สวนสาธารณะเขารัง สวนสาธารณะเขารัง
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.7/7สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่