https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองภูเก็ต

No.1/5พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

No.2/5พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอกะทู้

No.3/5พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
อ.กะทู้ ต.กะทู้

https://www.lovethailand.org/อำเภอถลาง

No.4/5พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี

No.5/5พิพิธภัณฑ์เลียบ ชนะศึก
พิพิธภัณฑ์เลียบ ชนะศึก
พิพิธภัณฑ์เลียบ ชนะศึก พิพิธภัณฑ์เลียบ ชนะศึก
อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี