https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/5ถ้ำหลวง (ถ้ำหัวหมี)
ถ้ำหลวง (ถ้ำหัวหมี)
ถ้ำหลวง (ถ้ำหัวหมี) ถ้ำหลวง (ถ้ำหัวหมี)
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงคำ

No.2/5ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง ถ้ำผาแดง
อ.เชียงคำ ต.หย่วน

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอกคำใต้

No.3/5วนอุทยานบ้านถ้ำ
วนอุทยานบ้านถ้ำ
วนอุทยานบ้านถ้ำ วนอุทยานบ้านถ้ำ
อ.ดอกคำใต้ ต.ดอกคำใต้

https://www.lovethailand.org/อำเภอปง

No.4/5ถ้ำใหญ่ผาตั้ง
ถ้ำใหญ่ผาตั้ง
ถ้ำใหญ่ผาตั้ง ถ้ำใหญ่ผาตั้ง
อ.ปง ต.ปง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ใจ

No.5/5ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร
ถ้ำประกายเพชร ถ้ำประกายเพชร
อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ