https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพะเยา

No.1/6ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
อ.เมืองพะเยา ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจุน

No.2/6เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ
อ.จุน ต.ห้วยข้าวก่ำ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงม่วน

No.3/6วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง
วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง
วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง วนอุทยานไดโนเสาร์เชียงม่วน-แก่งหลวง
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน

No.4/6อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อ.เชียงม่วน ต.เชียงม่วน

https://www.lovethailand.org/อำเภอปง

No.5/6วนอุทยานภูลังกา
วนอุทยานภูลังกา
วนอุทยานภูลังกา วนอุทยานภูลังกาวนอุทยานภูลังกา
อ.ปง ต.ปง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูซาง

No.6/6อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง อุทยานแห่งชาติภูซาง
อ.ภูซาง ต.ภูซาง