https://www.lovethailand.org/อำเภอตากใบ

No.1/16วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห วัดชลธาราสิงเห
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

No.2/16วัดโคกมะเฟือง
วัดโคกมะเฟือง
วัดโคกมะเฟือง วัดโคกมะเฟือง
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

No.3/16วัดเกษตรธิการาม
วัดเกษตรธิการาม
วัดเกษตรธิการาม วัดเกษตรธิการาม
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

No.4/16วัดบุณณาราม
วัดบุณณาราม
วัดบุณณาราม วัดบุณณาราม
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

No.5/16วัดรัตนานุสรณ์
วัดรัตนานุสรณ์
วัดรัตนานุสรณ์ วัดรัตนานุสรณ์
อ.ตากใบ ต.เจ๊ะเห

https://www.lovethailand.org/อำเภอยี่งอ

No.6/16วัดทุ่งคา
วัดทุ่งคา
วัดทุ่งคา วัดทุ่งคา
อ.ยี่งอ ต.ยี่งอ

https://www.lovethailand.org/อำเภอรือเสาะ

No.7/16วัดทรายทอง
วัดทรายทอง
วัดทรายทอง วัดทรายทอง
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

No.8/16วัดไพโรจน์ประชาราม
วัดไพโรจน์ประชาราม
วัดไพโรจน์ประชาราม วัดไพโรจน์ประชาราม
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

No.9/16วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร วัดราษฎร์สโมสร
อ.รือเสาะ ต.รือเสาะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแว้ง

No.10/16วัดนิคมพัฒนาแว้ง
วัดนิคมพัฒนาแว้ง
วัดนิคมพัฒนาแว้ง วัดนิคมพัฒนาแว้ง
อ.แว้ง ต.แว้ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุคิริน

No.11/16วัดโต๊ะโมะ
วัดโต๊ะโมะ
วัดโต๊ะโมะ วัดโต๊ะโมะ
อ.สุคิริน ต.มาโมง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุไหงโกลก

No.12/16วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง) วัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
อ.สุไหงโกลก ต.สุไหงโกลก

No.13/16วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)
วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)
วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด) วัดโก-ลกเทพวิมล (วัดท่านเอียด)
อ.สุไหงโกลก ต.สุไหงโกลก

https://www.lovethailand.org/อำเภอสุไหงปาดี

No.14/16วัดโคกตา
วัดโคกตา
วัดโคกตา วัดโคกตา
อ.สุไหงปาดี ต.ปะลุรู

No.15/16วัดประชุมชลธารา
วัดประชุมชลธารา
วัดประชุมชลธารา วัดประชุมชลธารา
อ.สุไหงปาดี ต.ปะลุรู

https://www.lovethailand.org/อำเภอเจาะไอร้อง

No.16/16วัดเจาะไอร้อง
วัดเจาะไอร้อง
วัดเจาะไอร้อง วัดเจาะไอร้อง
อ.เจาะไอร้อง ต.จวบ