https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีราชา

No.1/3ถ้ำมังกรขาว (ตำหนักหลวงปู่มังกรขาว)
ถ้ำมังกรขาว (ตำหนักหลวงปู่มังกรขาว)
ถ้ำมังกรขาว (ตำหนักหลวงปู่มังกรขาว) ถ้ำมังกรขาว (ตำหนักหลวงปู่มังกรขาว)
อ.ศรีราชา ต.ศรีราชา

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ่อทอง

No.2/3ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง
ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง
ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง ถ้ำเขาชะอางค์ทรงเครื่อง
อ.บ่อทอง ต.บ่อทอง

No.3/3ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด
ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด
ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด ถ้ำเขาชะอางค์ห้ายอด
อ.บ่อทอง ต.บ่อทอง