https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุดรธานี

No.1/3สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

No.2/3สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
อ.เมืองอุดรธานี ต.หมากแข้ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านดุง

No.3/3วนอุทยานอ้อมฤดี
วนอุทยานอ้อมฤดี
วนอุทยานอ้อมฤดี วนอุทยานอ้อมฤดี
อ.บ้านดุง ต.ศรีสุทโธ