https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุรินทร์

No.1/9หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม
หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม
หมู่บ้านจักสานบ้านบุทม หมู่บ้านจักสานบ้านบุทมหมู่บ้านจักสานบ้านบุทม
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

No.2/9หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านจันรม
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

No.3/9หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา
หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา
หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

No.4/9หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์
หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์
หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์ หมู่บ้านหัตถกรรมเขวาสินรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าตูม

No.5/9หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์
อ.ท่าตูม ต.ท่าตูม

https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมพระ

No.6/9ป่าชุมชน
ป่าชุมชน
ป่าชุมชน ป่าชุมชนป่าชุมชน
อ.จอมพระ ต.จอมพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปราสาท

No.7/9หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือพื้นเมือง
หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือพื้นเมือง
หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือพื้นเมือง หมู่บ้านอนุรักษ์กระบือพื้นเมือง
อ.ปราสาท ต.กังแอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสนม

No.8/9ป่าชุมชนบ้านแคนน้อย
ป่าชุมชนบ้านแคนน้อย
ป่าชุมชนบ้านแคนน้อย ป่าชุมชนบ้านแคนน้อยป่าชุมชนบ้านแคนน้อย
อ.สนม ต.สนม

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขวาสินรินทร์

No.9/9หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
อ.เขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์