https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองหนองคาย

No.1/11พระธาตุบังพวน
พระธาตุบังพวน
พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน
อ.เมืองหนองคาย ต.ในเมือง

No.2/11พระธาตุหนองคาย (พระธาตุกลางน้ำ)
พระธาตุหนองคาย (พระธาตุกลางน้ำ)
พระธาตุหนองคาย (พระธาตุกลางน้ำ) พระธาตุหนองคาย (พระธาตุกลางน้ำ)
อ.เมืองหนองคาย ต.ในเมือง

No.3/11ศาลหลักเมืองหนองคาย
ศาลหลักเมืองหนองคาย
ศาลหลักเมืองหนองคาย ศาลหลักเมืองหนองคาย
อ.เมืองหนองคาย ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าบ่อ

No.4/11หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
อ.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงกาฬ

No.5/11ศาลเจ้าแม่สองนาง
ศาลเจ้าแม่สองนาง
ศาลเจ้าแม่สองนาง ศาลเจ้าแม่สองนาง
อ.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ

No.6/11หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม
หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม
หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม
อ.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ

https://www.lovethailand.org/อำเภอพรเจริญ

No.7/11ศาลเจ้าพ่อพรเจริญ (ปู่ซอ)
ศาลเจ้าพ่อพรเจริญ (ปู่ซอ)
ศาลเจ้าพ่อพรเจริญ (ปู่ซอ) ศาลเจ้าพ่อพรเจริญ (ปู่ซอ)
อ.พรเจริญ ต.ศรีชมภู

https://www.lovethailand.org/อำเภอสังคม

No.8/11หลวงปู่วัดลุ่ม
หลวงปู่วัดลุ่ม
หลวงปู่วัดลุ่ม หลวงปู่วัดลุ่ม
อ.สังคม ต.แก้งไก่

https://www.lovethailand.org/อำเภอรัตนวาปี

No.9/11สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค
สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค
สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค
อ.รัตนวาปี ต.รัตนวาปี

No.10/11ศาลพญานาค
ศาลพญานาค
ศาลพญานาค ศาลพญานาค
อ.รัตนวาปี ต.รัตนวาปี

No.11/11ศาลเจ้าพ่อเปงจาน
ศาลเจ้าพ่อเปงจาน
ศาลเจ้าพ่อเปงจาน ศาลเจ้าพ่อเปงจาน
อ.รัตนวาปี ต.รัตนวาปี