https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

No.1/9วัดถ้ำกลองเพล
วัดถ้ำกลองเพล
วัดถ้ำกลองเพล วัดถ้ำกลองเพล
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

No.2/9วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง
วัดศรีคูณเมือง วัดศรีคูณเมืองวัดศรีคูณเมือง
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

No.3/9วัดพระธาตุหาญเทาว์
วัดพระธาตุหาญเทาว์
วัดพระธาตุหาญเทาว์ วัดพระธาตุหาญเทาว์
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

No.4/9วัดป่าอุทยาน
วัดป่าอุทยาน
วัดป่าอุทยาน วัดป่าอุทยาน
อ.เมืองหนองบัวลำภู ต.หนองบัว

https://www.lovethailand.org/อำเภอนากลาง

No.5/9วัดสันติธรรมบรรพต (วัดป่าภูน้อย)
วัดสันติธรรมบรรพต (วัดป่าภูน้อย)
วัดสันติธรรมบรรพต (วัดป่าภูน้อย) วัดสันติธรรมบรรพต (วัดป่าภูน้อย)
อ.นากลาง ต.นากลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอโนนสัง

No.6/9โนนวัดป่า
โนนวัดป่า
โนนวัดป่า โนนวัดป่า
อ.โนนสัง ต.โนนสัง

No.7/9วัดพระพุทธบาทภูเก้า
วัดพระพุทธบาทภูเก้า
วัดพระพุทธบาทภูเก้า วัดพระพุทธบาทภูเก้า
อ.โนนสัง ต.โนนสัง

No.8/9วัดป่าพรหมวิหาร
วัดป่าพรหมวิหาร
วัดป่าพรหมวิหาร วัดป่าพรหมวิหาร
อ.โนนสัง ต.โนนสัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาวัง

No.9/9วัดป่าภูฝางสันติธรรม
วัดป่าภูฝางสันติธรรม
วัดป่าภูฝางสันติธรรม วัดป่าภูฝางสันติธรรม
อ.นาวัง ต.นาเหล่า