https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำพูน

No.1/3กาดดอยติ
กาดดอยติ
กาดดอยติ กาดดอยติ
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

No.2/3หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์
หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์ หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยอง และขัวมุงท่าสิงห์
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ทา

No.3/3ตลาดเกษตรดอยแก้ว (กาดบ้านทา)
ตลาดเกษตรดอยแก้ว (กาดบ้านทา)
ตลาดเกษตรดอยแก้ว (กาดบ้านทา) ตลาดเกษตรดอยแก้ว (กาดบ้านทา)
อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก