https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

No.1/4หมู่บ้านชาวบน (ห้วยไคร้)
หมู่บ้านชาวบน (ห้วยไคร้)
หมู่บ้านชาวบน (ห้วยไคร้) หมู่บ้านชาวบน (ห้วยไคร้)
อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหล่มเก่า

No.2/4บ้านทับเบิก
บ้านทับเบิก
บ้านทับเบิก บ้านทับเบิก
อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาค้อ

No.3/4หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ

No.4/4หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
อ.เขาค้อ ต.ทุ่งสมอ