https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงราย

No.1/14หมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
หมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
หมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว หมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.2/14มูเซอดอยปูไข่
มูเซอดอยปูไข่
มูเซอดอยปูไข่ มูเซอดอยปูไข่มูเซอดอยปูไข่
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.3/14บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.4/14อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า
อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า
อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.5/14หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)
หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)
หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง) หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

No.6/14โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา
โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา
โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงาโครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา
อ.เมืองเชียงราย ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงของ

No.7/14บ้านหาดบ้าย
บ้านหาดบ้าย
บ้านหาดบ้าย บ้านหาดบ้ายบ้านหาดบ้าย
อ.เชียงของ ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพาน

No.8/14หมู่บ้านตีมีด
หมู่บ้านตีมีด
หมู่บ้านตีมีด หมู่บ้านตีมีด
อ.พาน ต.สันมะเค็ด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่จัน

No.9/14ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

No.10/14อาข่าบ้านหล่อชา
อาข่าบ้านหล่อชา
อาข่าบ้านหล่อชา อาข่าบ้านหล่อชาอาข่าบ้านหล่อชา
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

No.11/14ลานทองวิลเลจ
ลานทองวิลเลจ
ลานทองวิลเลจ ลานทองวิลเลจ
อ.แม่จัน ต.แม่จัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงแสน

No.12/14หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ) หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)
อ.เชียงแสน ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่สรวย

No.13/14ลานสาวกอด
ลานสาวกอด
ลานสาวกอด ลานสาวกอด
อ.แม่สรวย ต.แม่สรวย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ฟ้าหลวง

No.14/14บ้านเทอดไทย
บ้านเทอดไทย
บ้านเทอดไทย บ้านเทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง ต.เทอดไทย