https://www.lovethailand.org/อำเภอพระนคร

No.1/20สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ
สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ
สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ สนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุสนามหลวง หรือทุ่งพระเมรุ
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.2/20สวนรมณีนาถ
สวนรมณีนาถ
สวนรมณีนาถ สวนรมณีนาถ
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.3/20สวนสราญรมย์
สวนสราญรมย์
สวนสราญรมย์ สวนสราญรมย์
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

No.4/20สวนสันติชัยปราการ
สวนสันติชัยปราการ
สวนสันติชัยปราการ สวนสันติชัยปราการ
อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองสาน

No.5/20อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา

https://www.lovethailand.org/อำเภอคลองเตย

No.6/20สวนเบญจกิติ
สวนเบญจกิติ
สวนเบญจกิติ สวนเบญจกิติสวนเบญจกิติ
อ.คลองเตย ต.คลองเตย

No.7/20อุทยานเบญจสิริ
อุทยานเบญจสิริ
อุทยานเบญจสิริ อุทยานเบญจสิริ
อ.คลองเตย ต.คลองเตย

https://www.lovethailand.org/อำเภอจตุจักร

No.8/20สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.9/20สวนจตุจักร
สวนจตุจักร
สวนจตุจักร สวนจตุจักร
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

No.10/20สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์) สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
อ.จตุจักร ต.ลาดยาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางกะปิ

No.11/20อุทยานนกน้ำ
อุทยานนกน้ำ
อุทยานนกน้ำ อุทยานนกน้ำ
อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางขุนเทียน

No.12/20ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ชุมชนแสนตอ
อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม

https://www.lovethailand.org/อำเภอบึงกุ่ม

No.13/20สวนเฉลิมพระเกียรติ
สวนเฉลิมพระเกียรติ
สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ
อ.บึงกุ่ม ต.คลองกุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอประเวศ

No.14/20สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9 สวนหลวง ร.9สวนหลวง ร.9
อ.ประเวศ ต.ประเวศ

No.15/20ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
อ.ประเวศ ต.ประเวศ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปทุมวัน

No.16/20สวนลุมพินี
สวนลุมพินี
สวนลุมพินี สวนลุมพินีสวนลุมพินี
อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพญาไท

No.17/20สวนพญาไทภิรมย์
สวนพญาไทภิรมย์
สวนพญาไทภิรมย์ สวนพญาไทภิรมย์
อ.พญาไท ต.สามเสนใน

https://www.lovethailand.org/อำเภอราชเทวี

No.18/20สวนสันติภาพ
สวนสันติภาพ
สวนสันติภาพ สวนสันติภาพ
อ.ราชเทวี ต.ทุ่งพญาไท

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังทองหลาง

No.19/20สวนสาธารณะวังทอง1
สวนสาธารณะวังทอง1
สวนสาธารณะวังทอง1 สวนสาธารณะวังทอง1
อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางบอน

No.20/20สวนน้อยรักษา
สวนน้อยรักษา
สวนน้อยรักษา สวนน้อยรักษา
อ.บางบอน ต.บางบอน