https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาญจนบุรี

No.1/7พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.2/7พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.3/7พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก
พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ และเชลยศึก
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

No.4/7หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
อ.เมืองกาญจนบุรี ต.บ้านเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอไทรโยค

No.5/7ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ
ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ
ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำ
อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่ามะกา

No.6/7พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหวายเหนียว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหวายเหนียว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหวายเหนียว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหวายเหนียว
อ.ท่ามะกา ต.พงตึก

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนมทวน

No.7/7พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร พิพิธภัณฑ์บ้านดอนตาเพชร
อ.พนมทวน ต.พนมทวน