https://www.lovethailand.org/Muang Phang Nga

No.1/12ถ้ำพุงช้าง
ถ้ำพุงช้าง
ถ้ำพุงช้าง ถ้ำพุงช้าง
Muang Phang Nga, Thai Chang

No.2/12ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ
ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ
ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ ถ้ำฤาษีสวรรค์ และถ้ำลูกเสือ
Muang Phang Nga, Thai Chang

No.3/12ถ้ำเขางุ้ม
ถ้ำเขางุ้ม
ถ้ำเขางุ้ม ถ้ำเขางุ้ม
Muang Phang Nga, Thai Chang

No.4/12ถ้ำน้ำผุด
ถ้ำน้ำผุด
ถ้ำน้ำผุด ถ้ำน้ำผุด
Muang Phang Nga, Thai Chang

No.5/12ถ้ำสำ
ถ้ำสำ
ถ้ำสำ ถ้ำสำ
Muang Phang Nga, Thai Chang

https://www.lovethailand.org/Takua Thung

No.6/12ถ้ำลอด
ถ้ำลอด
ถ้ำลอด ถ้ำลอด
Takua Thung, Tham

https://www.lovethailand.org/Thap Put

No.7/12ถ้ำผึ้ง
ถ้ำผึ้ง
ถ้ำผึ้ง ถ้ำผึ้ง
Thap Put, Thap Put

No.8/12ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์ ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
Thap Put, Thap Put

No.9/12ถ้ำครูบา
ถ้ำครูบา
ถ้ำครูบา ถ้ำครูบา
Thap Put, Thap Put

No.10/12ถ้ำพญานาคราช
ถ้ำพญานาคราช
ถ้ำพญานาคราช ถ้ำพญานาคราช
Thap Put, Thap Put

No.11/12ถ้ำทองพุทธธรรม
ถ้ำทองพุทธธรรม
ถ้ำทองพุทธธรรม ถ้ำทองพุทธธรรม
Thap Put, Thap Put

No.12/12ถ้ำผีหัวโต
ถ้ำผีหัวโต
ถ้ำผีหัวโต ถ้ำผีหัวโต
Thap Put, Thap Put