https://www.lovethailand.org/Tha Takep

No.1/2Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary
Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary
Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary
Tha Takep, Tha Takep

No.2/2Krabok Khu Wildlife Breeding Center
Krabok Khu Wildlife Breeding Center
Krabok Khu Wildlife Breeding Center Krabok Khu Wildlife Breeding Center
Tha Takep, Tha Takep