https://www.lovethailand.org/Muang Yasothon

No.1/2โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง
Muang Yasothon, Nai Muang

https://www.lovethailand.org/Loeng Nok Tha

No.2/2ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ศูนย์ศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
Loeng Nok Tha, Bung Kha