https://www.lovethailand.org/Muang Udon Thani

No.1/8พระธาตุโพนทอง
พระธาตุโพนทอง
พระธาตุโพนทอง พระธาตุโพนทอง
Muang Udon Thani, Mak Khaeng

No.2/8The City Pillar
The City Pillar
The City Pillar The City Pillar
Muang Udon Thani, Mak Khaeng

No.3/8Chao Pu-Chao Ya Chinese Spirit Shrine
Chao Pu-Chao Ya Chinese Spirit Shrine
Chao Pu-Chao Ya Chinese Spirit Shrine Chao Pu-Chao Ya Chinese Spirit Shrine
Muang Udon Thani, Mak Khaeng

https://www.lovethailand.org/Kum Phawapi

No.4/8พระธาตุดอนแก้ว
พระธาตุดอนแก้ว
พระธาตุดอนแก้ว พระธาตุดอนแก้ว
Kum Phawapi, Tum Tai

https://www.lovethailand.org/Ban Dung

No.5/8ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด) ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ (คำชะโนด)
Ban Dung, Si Suttho

https://www.lovethailand.org/Ban Phu

No.6/8Phra Phutthabat Bua Ban
Phra Phutthabat Bua Ban
Phra Phutthabat Bua Ban Phra Phutthabat Bua Ban
Ban Phu, Ban Phu

No.7/8พระพุทธบาทหลังเต่า
พระพุทธบาทหลังเต่า
พระพุทธบาทหลังเต่า พระพุทธบาทหลังเต่า
Ban Phu, Ban Phu

https://www.lovethailand.org/Phen

No.8/8พระธาตุนางเพ็ญ
พระธาตุนางเพ็ญ
พระธาตุนางเพ็ญ พระธาตุนางเพ็ญ
Phen, Phen