https://www.lovethailand.org/อำเภอโคกโพธิ์

No.1/13วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์

No.2/13วัดมะกรูด
วัดมะกรูด
วัดมะกรูด วัดมะกรูด
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์

No.3/13วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)
วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)
วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่) วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดใหม่)
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์

No.4/13วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ) วัดสุนทรวารี (วัดบางโกระ)
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์

No.5/13วัดอรัญวาสิการาม
วัดอรัญวาสิการาม
วัดอรัญวาสิการาม วัดอรัญวาสิการาม
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์

No.6/13วัดพลานุภาพ
วัดพลานุภาพ
วัดพลานุภาพ วัดพลานุภาพ
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองจิก

No.7/13วัดมุจลินทวาปีวิหาร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดมุจลินทวาปีวิหาร
อ.หนองจิก ต.เกาะเปาะ

No.8/13วัดโคกสมานประชาราม (วัดโคกหมัก)
วัดโคกสมานประชาราม (วัดโคกหมัก)
วัดโคกสมานประชาราม (วัดโคกหมัก) วัดโคกสมานประชาราม (วัดโคกหมัก)
อ.หนองจิก ต.เกาะเปาะ

No.9/13วัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่)
วัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่)
วัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่) วัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่)
อ.หนองจิก ต.เกาะเปาะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอปะนาเระ

No.10/13วัดควน
วัดควน
วัดควน วัดควน
อ.ปะนาเระ ต.ปะนาเระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสายบุรี

No.11/13วัดถัมภาวาส
วัดถัมภาวาส
วัดถัมภาวาส วัดถัมภาวาส
อ.สายบุรี ต.ตะลุปัน

No.12/13วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส
วัดสุทธิกาวาส วัดสุทธิกาวาส
อ.สายบุรี ต.ตะลุปัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอไม้แก่น

No.13/13วัดสารวัน
วัดสารวัน
วัดสารวัน วัดสารวัน
อ.ไม้แก่น ต.ไทรทอง