No.61/68วัดรัตนปัญญารังสิตย์
วัดรัตนปัญญารังสิตย์
วัดรัตนปัญญารังสิตย์ วัดรัตนปัญญารังสิตย์
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.62/68วัดวารีสุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส)
วัดวารีสุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส)
วัดวารีสุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส) วัดวารีสุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส)
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.63/68วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์
วัดศรีสวัสดิ์ วัดศรีสวัสดิ์
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.64/68วัดสันปูเลย (สะหลี๋เวียงแก้ว)
วัดสันปูเลย (สะหลี๋เวียงแก้ว)
วัดสันปูเลย (สะหลี๋เวียงแก้ว) วัดสันปูเลย (สะหลี๋เวียงแก้ว)
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.65/68วัดอัมพวัน (สันปูเลย)
วัดอัมพวัน (สันปูเลย)
วัดอัมพวัน (สันปูเลย) วัดอัมพวัน (สันปูเลย)
อ.ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย

No.66/68วัดป่าสักหลวง
วัดป่าสักหลวง
วัดป่าสักหลวง วัดป่าสักหลวง
อ.ดอยสะเก็ด ต.สำราญราษฎร์

No.67/68วัดสันต้นม่วงเหนือ
วัดสันต้นม่วงเหนือ
วัดสันต้นม่วงเหนือ วัดสันต้นม่วงเหนือ
อ.ดอยสะเก็ด ต.สำราญราษฎร์

No.68/68วัดสันโป่ง
วัดสันโป่ง
วัดสันโป่ง วัดสันโป่ง
อ.ดอยสะเก็ด ต.สำราญราษฎร์