No.21/22วัดปัจฉิมการาม
วัดปัจฉิมการาม
วัดปัจฉิมการาม วัดปัจฉิมการาม
อ.ดอยเต่า ต.มืดกา

No.22/22วัดปากทางสามัคคี
วัดปากทางสามัคคี
วัดปากทางสามัคคี วัดปากทางสามัคคี
อ.ดอยเต่า ต.ดอยเต่า