No.1/27อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง
อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง
อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.2/27หนองมุ่น
หนองมุ่น
หนองมุ่น หนองมุ่น
อ.ฝาง ต.เวียง

No.3/27หนองสามแจ่ง
หนองสามแจ่ง
หนองสามแจ่ง หนองสามแจ่ง
อ.ฝาง ต.แม่สูน

No.4/27อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง
อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง
อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง
อ.ฝาง ต.เวียง

No.5/27น้ำพุร้อนฝาง
น้ำพุร้อนฝาง
น้ำพุร้อนฝาง น้ำพุร้อนฝาง
อ.ฝาง ต.ม่อนปิ่น

No.6/27แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน แหล่งผลิตน้ำมันแม่สูน
อ.ฝาง ต.แม่สูน

No.7/27ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าแม่กวนอิม
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.8/27ถ้ำห้วยบอน
ถ้ำห้วยบอน
ถ้ำห้วยบอน ถ้ำห้วยบอน
อ.ฝาง ต.เวียง

No.9/27อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
อ.ฝาง ต.โป่งน้ำร้อน

No.10/27ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
อ.ฝาง ต.แม่คะ

No.11/27งานปอย
งานปอย
งานปอย งานปอย
อ.ฝาง ต.เวียง

No.12/27เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
อ.ฝาง ต.ม่อนปิ่น

No.13/27พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช
พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช
พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช
อ.ฝาง ต.แม่สูน

No.14/27โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.15/27อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำห้วยบอน อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ.ฝาง ต.เวียง

No.16/27สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.17/27ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
อ.ฝาง ต.สันทราย

No.18/27หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
อ.ฝาง ต.แม่สูน

No.19/27พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.20/27พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิโตรเลียม
อ.ฝาง ต.แม่คะ