No.1/69วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดพระพุทธบาทสี่รอย วัดพระพุทธบาทสี่รอย
อ.แม่ริม ต.สะลวง

No.2/69วัดป่าดาราภิรมย์
วัดป่าดาราภิรมย์
วัดป่าดาราภิรมย์ วัดป่าดาราภิรมย์ วัดป่าดาราภิรมย์
อ.แม่ริม ต.ริมใต้

No.3/69วัดลัฏฐิวัน
วัดลัฏฐิวัน
วัดลัฏฐิวัน วัดลัฏฐิวัน
อ.แม่ริม ต.ริมใต้

No.4/69วัดสุรินทราราษฎร์
วัดสุรินทราราษฎร์
วัดสุรินทราราษฎร์ วัดสุรินทราราษฎร์
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.5/69วัดพระธาตุจอมแตง
วัดพระธาตุจอมแตง
วัดพระธาตุจอมแตง วัดพระธาตุจอมแตง
อ.แม่ริม ต.สันโป่ง

No.6/69วัดคุณานุสรณ์
วัดคุณานุสรณ์
วัดคุณานุสรณ์ วัดคุณานุสรณ์
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.7/69วัดมงคลประสิทธิ์
วัดมงคลประสิทธิ์
วัดมงคลประสิทธิ์ วัดมงคลประสิทธิ์
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.8/69วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)
วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)
วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน) วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.9/69วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.10/69วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)
วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)
วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง) วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.11/69วัดหนองปันเจียง
วัดหนองปันเจียง
วัดหนองปันเจียง วัดหนองปันเจียง
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.12/69วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง)
วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง)
วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง) วัดอินทราราม (ขี้เหล็กหลวง)
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.13/69วัดอุดมชัยราษฏร์ (ขี้เหล็กน้อย)
วัดอุดมชัยราษฏร์ (ขี้เหล็กน้อย)
วัดอุดมชัยราษฏร์ (ขี้เหล็กน้อย) วัดอุดมชัยราษฏร์ (ขี้เหล็กน้อย)
อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก

No.14/69วัดดอนแก้ว (ขี้เหล็ก)
วัดดอนแก้ว (ขี้เหล็ก)
วัดดอนแก้ว (ขี้เหล็ก) วัดดอนแก้ว (ขี้เหล็ก)
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

No.15/69วัดดาราภิมุข
วัดดาราภิมุข
วัดดาราภิมุข วัดดาราภิมุข
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

No.16/69วัดปิยาราม
วัดปิยาราม
วัดปิยาราม วัดปิยาราม
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

No.17/69วัดพระนอน
วัดพระนอน
วัดพระนอน วัดพระนอน
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

No.18/69วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)
วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)
วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว) วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

No.19/69วัดเทพาราม
วัดเทพาราม
วัดเทพาราม วัดเทพาราม
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

No.20/69วัดปงไคร้
วัดปงไคร้
วัดปงไคร้ วัดปงไคร้
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง