No.1/26อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อ.นครไทย ต.หนองกะท้าว

No.2/26บ่อเกลือพันปี
บ่อเกลือพันปี
บ่อเกลือพันปี บ่อเกลือพันปี
อ.นครไทย ต.บ่อโพธิ์

No.3/26ผาประตูเมือง
ผาประตูเมือง
ผาประตูเมือง ผาประตูเมือง
อ.นครไทย ต.บ่อโพธิ์

No.4/26อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.5/26อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ อ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้
อ.นครไทย ต.หนองกะท้าว

No.6/26บึงหลวง
บึงหลวง
บึงหลวง บึงหลวง
อ.นครไทย ต.บ้านพร้าว

No.7/26ผาขี่ควาย
ผาขี่ควาย
ผาขี่ควาย ผาขี่ควาย
อ.นครไทย ต.บ้านพร้าว

No.8/26อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.9/26เขาช้างล้วง
เขาช้างล้วง
เขาช้างล้วง เขาช้างล้วง
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.10/26น้ำตกตาดดีหมี
น้ำตกตาดดีหมี
น้ำตกตาดดีหมี น้ำตกตาดดีหมี
อ.นครไทย ต.นาบัว

No.11/26แก่งตาไก้
แก่งตาไก้
แก่งตาไก้ แก่งตาไก้
อ.นครไทย ต.ห้วยเฮี้ย

No.12/26น้ำตกตาดใหญ่
น้ำตกตาดใหญ่
น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดใหญ่
อ.นครไทย ต.นาบัว

No.13/26วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง วัดกลาง
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.14/26น้ำตกผาคุคำ
น้ำตกผาคุคำ
น้ำตกผาคุคำ น้ำตกผาคุคำ
อ.นครไทย ต.น้ำกุ่ม

No.15/26วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง) วัดนครไทยวราราม (วัดหัวร้อง)
อ.นครไทย ต.นครไทย

No.16/26น้ำตกห้วยตาเหลียว
น้ำตกห้วยตาเหลียว
น้ำตกห้วยตาเหลียว น้ำตกห้วยตาเหลียว
อ.นครไทย ต.น้ำกุ่ม

No.17/26น้ำตกน้ำกุ่ม
น้ำตกน้ำกุ่ม
น้ำตกน้ำกุ่ม น้ำตกน้ำกุ่ม
อ.นครไทย ต.น้ำกุ่ม

No.18/26วัดบ้านพร้าว
วัดบ้านพร้าว
วัดบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว
อ.นครไทย ต.บ้านพร้าว

No.19/26น้ำตกแก่งสะพุง
น้ำตกแก่งสะพุง
น้ำตกแก่งสะพุง น้ำตกแก่งสะพุง
อ.นครไทย ต.ห้วยเฮี้ย

No.20/26น้ำตกแม่เด๊ะ
น้ำตกแม่เด๊ะ
น้ำตกแม่เด๊ะ น้ำตกแม่เด๊ะ
อ.นครไทย ต.ห้วยเฮี้ย