No.1/68วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.2/68วัดหลวงหนองงู
วัดหลวงหนองงู
วัดหลวงหนองงู วัดหลวงหนองงู
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.3/68วัดดอยจอมแจ้ง
วัดดอยจอมแจ้ง
วัดดอยจอมแจ้ง วัดดอยจอมแจ้ง
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

No.4/68วัดแม่คือ
วัดแม่คือ
วัดแม่คือ วัดแม่คือ
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.5/68วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ
วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ
วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่คือ

No.6/68วัดดอยกู่
วัดดอยกู่
วัดดอยกู่ วัดดอยกู่
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.7/68วัดนาถสำราญ
วัดนาถสำราญ
วัดนาถสำราญ วัดนาถสำราญ
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.8/68วัดนิวาสไพรสณฑ์
วัดนิวาสไพรสณฑ์
วัดนิวาสไพรสณฑ์ วัดนิวาสไพรสณฑ์
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.9/68วัดปทุมสราราม
วัดปทุมสราราม
วัดปทุมสราราม วัดปทุมสราราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.10/68วัดป่าไผ่ศรีโขง
วัดป่าไผ่ศรีโขง
วัดป่าไผ่ศรีโขง วัดป่าไผ่ศรีโขง
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.11/68วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดโพธิ์ทองเจริญ วัดโพธิ์ทองเจริญ
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.12/68วัดร้องขี้เหล็ก
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดร้องขี้เหล็ก วัดร้องขี้เหล็ก
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.13/68วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดรังษีสุทธาวาส วัดรังษีสุทธาวาส
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.14/68วัดศรีประดิษฐ์
วัดศรีประดิษฐ์
วัดศรีประดิษฐ์ วัดศรีประดิษฐ์
อ.ดอยสะเก็ด ต.

No.15/68วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม
วัดสุขเกษม วัดสุขเกษม
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.16/68วัดอมราราม
วัดอมราราม
วัดอมราราม วัดอมราราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

No.17/68วัดบ้านถ้ำ
วัดบ้านถ้ำ
วัดบ้านถ้ำ วัดบ้านถ้ำ
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ

No.18/68วัดวาลุการาม
วัดวาลุการาม
วัดวาลุการาม วัดวาลุการาม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ

No.19/68วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม
วัดศิริมังคลาราม วัดศิริมังคลาราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดขวัญ

No.20/68วัดพรหมจริยาราม
วัดพรหมจริยาราม
วัดพรหมจริยาราม วัดพรหมจริยาราม
อ.ดอยสะเก็ด ต.ตลาดใหญ่