No.1/33วัดถ้ำเชียงดาว
วัดถ้ำเชียงดาว
วัดถ้ำเชียงดาว วัดถ้ำเชียงดาว
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.2/33วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์
วัดเจริญราษฎร์ วัดเจริญราษฎร์
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.3/33วัดดอนศรีสะอาด
วัดดอนศรีสะอาด
วัดดอนศรีสะอาด วัดดอนศรีสะอาด
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.4/33วัดดับภัย (เชียงดาว)
วัดดับภัย (เชียงดาว)
วัดดับภัย (เชียงดาว) วัดดับภัย (เชียงดาว)
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.5/33วัดแม่อีด
วัดแม่อีด
วัดแม่อีด วัดแม่อีด
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.6/33วัดศรีทรายมูล
วัดศรีทรายมูล
วัดศรีทรายมูล วัดศรีทรายมูล
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.7/33วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.8/33วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม วัดอินทาราม
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.9/33วัดอุตตาราม
วัดอุตตาราม
วัดอุตตาราม วัดอุตตาราม
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.10/33วัดใจ
วัดใจ
วัดใจ วัดใจ
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.11/33วัดถ้ำผาปล่อง
วัดถ้ำผาปล่อง
วัดถ้ำผาปล่อง วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.12/33วัดถ้ำปากเปียง
วัดถ้ำปากเปียง
วัดถ้ำปากเปียง วัดถ้ำปากเปียง
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

No.13/33วัดนันติยาราม
วัดนันติยาราม
วัดนันติยาราม วัดนันติยาราม
อ.เชียงดาว ต.ทุ่งข้าวพวง

No.14/33วัดสว่างมงคล
วัดสว่างมงคล
วัดสว่างมงคล วัดสว่างมงคล
อ.เชียงดาว ต.ทุ่งข้าวพวง

No.15/33วัดห้วยตีนตั่ง
วัดห้วยตีนตั่ง
วัดห้วยตีนตั่ง วัดห้วยตีนตั่ง
อ.เชียงดาว ต.ทุ่งข้าวพวง

No.16/33วัดห้วยเป้า
วัดห้วยเป้า
วัดห้วยเป้า วัดห้วยเป้า
อ.เชียงดาว ต.ทุ่งข้าวพวง

No.17/33วัดปางเฟือง
วัดปางเฟือง
วัดปางเฟือง วัดปางเฟือง
อ.เชียงดาว ต.ปิงโค้ง

No.18/33วัดชัยมงคล (เมืองงาย)
วัดชัยมงคล (เมืองงาย)
วัดชัยมงคล (เมืองงาย) วัดชัยมงคล (เมืองงาย)
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.19/33วัดเชียงมั่น (เมืองงาย)
วัดเชียงมั่น (เมืองงาย)
วัดเชียงมั่น (เมืองงาย) วัดเชียงมั่น (เมืองงาย)
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย

No.20/33วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)
วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)
วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย) วัดศรีบุญเรือง (เมืองงาย)
อ.เชียงดาว ต.เมืองงาย