No.1/28วัดถ้ำตับเตา
วัดถ้ำตับเตา
วัดถ้ำตับเตา วัดถ้ำตับเตา
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.2/28วัดป่าไม้แดง
วัดป่าไม้แดง
วัดป่าไม้แดง วัดป่าไม้แดง
อ.ไชยปราการ ต.หนองบัว

No.3/28วัดทุ่งยาว
วัดทุ่งยาว
วัดทุ่งยาว วัดทุ่งยาว
อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

No.4/28วัดปงตำ
วัดปงตำ
วัดปงตำ วัดปงตำ
อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

No.5/28วัดมหิงสาวาส
วัดมหิงสาวาส
วัดมหิงสาวาส วัดมหิงสาวาส
อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

No.6/28วัดสุปัฎนาราม
วัดสุปัฎนาราม
วัดสุปัฎนาราม วัดสุปัฎนาราม
อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

No.7/28วัดห้วยม่วง (ปงตำ)
วัดห้วยม่วง (ปงตำ)
วัดห้วยม่วง (ปงตำ) วัดห้วยม่วง (ปงตำ)
อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

No.8/28วัดอรัญญวาสี
วัดอรัญญวาสี
วัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี
อ.ไชยปราการ ต.ปงตำ

No.9/28วัดฉิมพลีวัน
วัดฉิมพลีวัน
วัดฉิมพลีวัน วัดฉิมพลีวัน
อ.ไชยปราการ ต.แม่ทะลบ

No.10/28วัดดอยหล่อ
วัดดอยหล่อ
วัดดอยหล่อ วัดดอยหล่อ
อ.ไชยปราการ ต.แม่ทะลบ

No.11/28วัดปักกัณตาวาส
วัดปักกัณตาวาส
วัดปักกัณตาวาส วัดปักกัณตาวาส
อ.ไชยปราการ ต.แม่ทะลบ

No.12/28วัดป่าแดง (แม่ทะลบ)
วัดป่าแดง (แม่ทะลบ)
วัดป่าแดง (แม่ทะลบ) วัดป่าแดง (แม่ทะลบ)
อ.ไชยปราการ ต.แม่ทะลบ

No.13/28วัดพระธาตุจอมคีรี
วัดพระธาตุจอมคีรี
วัดพระธาตุจอมคีรี วัดพระธาตุจอมคีรี
อ.ไชยปราการ ต.แม่ทะลบ

No.14/28วัดกิ่วจำปี
วัดกิ่วจำปี
วัดกิ่วจำปี วัดกิ่วจำปี
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.15/28วัดเชียงหมั้น
วัดเชียงหมั้น
วัดเชียงหมั้น วัดเชียงหมั้น
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.16/28วัดทรายขาว
วัดทรายขาว
วัดทรายขาว วัดทรายขาว
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.17/28วัดศรีดงเย็น
วัดศรีดงเย็น
วัดศรีดงเย็น วัดศรีดงเย็น
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.18/28วัดสันต้นเปา
วัดสันต้นเปา
วัดสันต้นเปา วัดสันต้นเปา
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.19/28วัดสันทราย
วัดสันทราย
วัดสันทราย วัดสันทราย
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

No.20/28วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส
วัดสุกาวาส วัดสุกาวาส
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น