No.1/47วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.2/47วัดเทพเจติยาจารย์
วัดเทพเจติยาจารย์
วัดเทพเจติยาจารย์ วัดเทพเจติยาจารย์
อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.3/47วัดถ้ำตอง
วัดถ้ำตอง
วัดถ้ำตอง วัดถ้ำตอง
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.4/47วัดข่วงเปา
วัดข่วงเปา
วัดข่วงเปา วัดข่วงเปา
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.5/47วัดขะแมด
วัดขะแมด
วัดขะแมด วัดขะแมด
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.6/47วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี
วัดมงคลวารี วัดมงคลวารี
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.7/47วัดวังดิน
วัดวังดิน
วัดวังดิน วัดวังดิน
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.8/47วัดสบรู้
วัดสบรู้
วัดสบรู้ วัดสบรู้
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.9/47วัดล้านนาญาณสังวราราม
วัดล้านนาญาณสังวราราม
วัดล้านนาญาณสังวราราม วัดล้านนาญาณสังวราราม
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.10/47วัดห้วยตองสัก
วัดห้วยตองสัก
วัดห้วยตองสัก วัดห้วยตองสัก
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.11/47วัดใหม่สันตึง
วัดใหม่สันตึง
วัดใหม่สันตึง วัดใหม่สันตึง
อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.12/47วัดดอยแก้ว
วัดดอยแก้ว
วัดดอยแก้ว วัดดอยแก้ว
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.13/47วัดดอยน้อย
วัดดอยน้อย
วัดดอยน้อย วัดดอยน้อย
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.14/47วัดท่าต้นแหน
วัดท่าต้นแหน
วัดท่าต้นแหน วัดท่าต้นแหน
อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.15/47วัดข่วงเปาใต้
วัดข่วงเปาใต้
วัดข่วงเปาใต้ วัดข่วงเปาใต้
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.16/47วัดดงเย็น
วัดดงเย็น
วัดดงเย็น วัดดงเย็น
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.17/47วัดท่าข้าม (บ้านแปะ)
วัดท่าข้าม (บ้านแปะ)
วัดท่าข้าม (บ้านแปะ) วัดท่าข้าม (บ้านแปะ)
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.18/47วัดนากบ
วัดนากบ
วัดนากบ วัดนากบ
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.19/47วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ
วัดบ้านแปะ วัดบ้านแปะ
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.20/47วัดม่อนหิน
วัดม่อนหิน
วัดม่อนหิน วัดม่อนหิน
อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ