No.1/74วัดต้นเกว๋น
วัดต้นเกว๋น
วัดต้นเกว๋น วัดต้นเกว๋น
อ.หางดง ต.หนองควาย

No.2/74วัดเขตคิชฌาวาส
วัดเขตคิชฌาวาส
วัดเขตคิชฌาวาส วัดเขตคิชฌาวาส
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.3/74วัดอุโบสถ (แสนตอ)
วัดอุโบสถ (แสนตอ)
วัดอุโบสถ (แสนตอ) วัดอุโบสถ (แสนตอ)
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.4/74วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)
วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)
วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา) วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.5/74วัดขุนคง
วัดขุนคง
วัดขุนคง วัดขุนคง
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.6/74วัดเดชดำรงค์
วัดเดชดำรงค์
วัดเดชดำรงค์ วัดเดชดำรงค์
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.7/74วัดต้นแก้ว (ขุนคง)
วัดต้นแก้ว (ขุนคง)
วัดต้นแก้ว (ขุนคง) วัดต้นแก้ว (ขุนคง)
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.8/74วัดถวาย
วัดถวาย
วัดถวาย วัดถวาย
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.9/74วัดวงศ์เมธา
วัดวงศ์เมธา
วัดวงศ์เมธา วัดวงศ์เมธา
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.10/74วัดศรีโพธิ์งาม
วัดศรีโพธิ์งาม
วัดศรีโพธิ์งาม วัดศรีโพธิ์งาม
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.11/74วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์ วัดธรรมประดิษฐ์
อ.หางดง ต.ขุนคง

No.12/74วัดจำปาลาว
วัดจำปาลาว
วัดจำปาลาว วัดจำปาลาว
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.13/74วัดนิลประภา
วัดนิลประภา
วัดนิลประภา วัดนิลประภา
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.14/74วัดเวียงด้ง
วัดเวียงด้ง
วัดเวียงด้ง วัดเวียงด้ง
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.15/74วัดศาลา
วัดศาลา
วัดศาลา วัดศาลา
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.16/74วัดเอรัณฑวัน
วัดเอรัณฑวัน
วัดเอรัณฑวัน วัดเอรัณฑวัน
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.17/74วัดพระธาตุดอยถ้ำ
วัดพระธาตุดอยถ้ำ
วัดพระธาตุดอยถ้ำ วัดพระธาตุดอยถ้ำ
อ.หางดง ต.น้ำแพร่

No.18/74วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต
วัดคีรีเขต วัดคีรีเขต
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.19/74วัดทองศิริ
วัดทองศิริ
วัดทองศิริ วัดทองศิริ
อ.หางดง ต.บ้านปง

No.20/74วัดประชาเกษม
วัดประชาเกษม
วัดประชาเกษม วัดประชาเกษม
อ.หางดง ต.บ้านปง