No.1/63วัดท่าตอน
วัดท่าตอน
วัดท่าตอน วัดท่าตอน
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.2/63วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว
วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว
วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.3/63วัดใหม่หมอกจ๋าม
วัดใหม่หมอกจ๋าม
วัดใหม่หมอกจ๋าม วัดใหม่หมอกจ๋าม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.4/63วัดพระธาตุสบฝาง
วัดพระธาตุสบฝาง
วัดพระธาตุสบฝาง วัดพระธาตุสบฝาง
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.5/63วัดห้วยปู
วัดห้วยปู
วัดห้วยปู วัดห้วยปู
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.6/63วัดภาวนานิมิต
วัดภาวนานิมิต
วัดภาวนานิมิต วัดภาวนานิมิต
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.7/63วัดหาดชมภู
วัดหาดชมภู
วัดหาดชมภู วัดหาดชมภู
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.8/63วัดสันต้นดู่ (ท่าตอน)
วัดสันต้นดู่ (ท่าตอน)
วัดสันต้นดู่ (ท่าตอน) วัดสันต้นดู่ (ท่าตอน)
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.9/63วัดท่ามะแกง
วัดท่ามะแกง
วัดท่ามะแกง วัดท่ามะแกง
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.10/63วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม
วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม
วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.11/63วัดห้วยศาลา
วัดห้วยศาลา
วัดห้วยศาลา วัดห้วยศาลา
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.12/63วัดหัวเมืองงาม
วัดหัวเมืองงาม
วัดหัวเมืองงาม วัดหัวเมืองงาม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.13/63วัดวังไผ่
วัดวังไผ่
วัดวังไผ่ วัดวังไผ่
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.14/63วัดแก่งทรายมูล
วัดแก่งทรายมูล
วัดแก่งทรายมูล วัดแก่งทรายมูล
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.15/63วัดร่องห้าหลวง
วัดร่องห้าหลวง
วัดร่องห้าหลวง วัดร่องห้าหลวง
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.16/63วัดห้วยม่วง (แม่นาวาง)
วัดห้วยม่วง (แม่นาวาง)
วัดห้วยม่วง (แม่นาวาง) วัดห้วยม่วง (แม่นาวาง)
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.17/63วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)
วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)
วัดชัยมงคล (แม่นาวาง) วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.18/63วัดสีลาอาสน์
วัดสีลาอาสน์
วัดสีลาอาสน์ วัดสีลาอาสน์
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.19/63วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)
วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)
วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง) วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.20/63วัดบ้านหนองขี้นกยาง
วัดบ้านหนองขี้นกยาง
วัดบ้านหนองขี้นกยาง วัดบ้านหนองขี้นกยาง
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง