No.1/21ดอยปู่หมื่น
ดอยปู่หมื่น
ดอยปู่หมื่น ดอยปู่หมื่น ดอยปู่หมื่น
อ.แม่อาย ต.แม่สาว

No.2/21อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.3/21สวนธรรมโกศล
สวนธรรมโกศล
สวนธรรมโกศล สวนธรรมโกศล
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.4/21สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (T.A.P.)
สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (T.A.P.)
สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (T.A.P.) สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค (T.A.P.)
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.5/21สวนส้มธนาธร
สวนส้มธนาธร
สวนส้มธนาธร สวนส้มธนาธร สวนส้มธนาธร
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.6/21ท่าเรือ ท่าตอน
ท่าเรือ ท่าตอน
ท่าเรือ ท่าตอน ท่าเรือ ท่าตอน
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.7/21น้ำพุร้อนมะลิกา
น้ำพุร้อนมะลิกา
น้ำพุร้อนมะลิกา น้ำพุร้อนมะลิกา
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.8/21วัดท่าตอน
วัดท่าตอน
วัดท่าตอน วัดท่าตอน
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.9/21อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อ่างเก็บน้ำห้วยปู อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.10/21อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

No.11/21บ้านใหม่พัฒนา
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.12/21วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว
วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว
วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว วัดท่าตอน เจดีย์แก้ว
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.13/21ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.14/21สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.15/21ประเพณีลอยพระอุปคุต
ประเพณีลอยพระอุปคุต
ประเพณีลอยพระอุปคุต ประเพณีลอยพระอุปคุต
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.16/21ประเพณีโล้ชิงช้า
ประเพณีโล้ชิงช้า
ประเพณีโล้ชิงช้า ประเพณีโล้ชิงช้า
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.17/21พิธีผูกข้อมือ
พิธีผูกข้อมือ
พิธีผูกข้อมือ พิธีผูกข้อมือ
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

No.18/21น้ำตกปู่หมื่น
น้ำตกปู่หมื่น
น้ำตกปู่หมื่น น้ำตกปู่หมื่น
อ.แม่อาย ต.แม่สาว

No.19/21ประเพณีปอยเทียน
ประเพณีปอยเทียน
ประเพณีปอยเทียน ประเพณีปอยเทียน
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.20/21น้ำตกนามะอื้น
น้ำตกนามะอื้น
น้ำตกนามะอื้น น้ำตกนามะอื้น
อ.แม่อาย ต.แม่สาว