No.101/105

Wat Ban San

Wat Ban San Wat Ban San
    San Pa Tong, Ban Mae

No.102/105

Wat Rong Khum

Wat Rong Khum Wat Rong Khum
    San Pa Tong, Ban Mae

No.103/105

Wat Hang Dong

Wat Hang Dong Wat Hang Dong
    San Pa Tong, Ban Mae

No.104/105

Wat Pa Chedi Liam

Wat Pa Chedi Liam Wat Pa Chedi Liam
    San Pa Tong, Mae Ka

No.105/105

Wat Pa Charoen Tham

Wat Pa Charoen Tham Wat Pa Charoen Tham
    San Pa Tong, Yu Wa