No.1/47

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.2/47

วัดเทพเจติยาจารย์

วัดเทพเจติยาจารย์ วัดเทพเจติยาจารย์
    อ.จอมทอง ต.บ้านหลวง

No.3/47

วัดถ้ำตอง

วัดถ้ำตอง วัดถ้ำตอง
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.4/47

วัดข่วงเปา

วัดข่วงเปา วัดข่วงเปา
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.5/47

วัดขะแมด

วัดขะแมด วัดขะแมด
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.6/47

วัดมงคลวารี

วัดมงคลวารี วัดมงคลวารี
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.7/47

วัดวังดิน

วัดวังดิน วัดวังดิน
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.8/47

วัดสบรู้

วัดสบรู้ วัดสบรู้
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.9/47

วัดล้านนาญาณสังวราราม

วัดล้านนาญาณสังวราราม วัดล้านนาญาณสังวราราม
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.10/47

วัดห้วยตองสัก

วัดห้วยตองสัก วัดห้วยตองสัก
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.11/47

วัดใหม่สันตึง

วัดใหม่สันตึง วัดใหม่สันตึง
    อ.จอมทอง ต.ข่วงเปา

No.12/47

วัดดอยแก้ว

วัดดอยแก้ว วัดดอยแก้ว
    อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.13/47

วัดดอยน้อย

วัดดอยน้อย วัดดอยน้อย
    อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.14/47

วัดท่าต้นแหน

วัดท่าต้นแหน วัดท่าต้นแหน
    อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว

No.15/47

วัดข่วงเปาใต้

วัดข่วงเปาใต้ วัดข่วงเปาใต้
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.16/47

วัดดงเย็น

วัดดงเย็น วัดดงเย็น
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.17/47

วัดท่าข้าม (บ้านแปะ)

วัดท่าข้าม (บ้านแปะ) วัดท่าข้าม (บ้านแปะ)
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.18/47

วัดนากบ

วัดนากบ วัดนากบ
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.19/47

วัดบ้านแปะ

วัดบ้านแปะ วัดบ้านแปะ
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ

No.20/47

วัดม่อนหิน

วัดม่อนหิน วัดม่อนหิน
    อ.จอมทอง ต.บ้านแปะ